DentoPro Webbshop

Allmänna Villkor

Allmänt
Vi säljer endast till bransch-relaterade företag.  Med undantag till vissa produkter som munskydd, handskar och visirer.

Tryckfel m.m.

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Priser
Priserna på hemsidan är exkl moms och frakt. Rabatterade priser på hemsidan gäller oftast endast vid beställning i vår webshop alltså ej vid orderläggning på annat sätt.
Vi reserverar oss för ändringar som förorsakats av valutaförändringar, höjda leverantörspriser eller av andra skäl utanför vår kontroll. 

Leveransvillkor
Lagervaror som beställs före klockan 15.00 expedieras samma dag.
Varorna skickas som paket med DHL.
Normal leveranstid: 2-3 dagar beroende på var i Sverige. 

Betalningsvillkor
30 dagar netto från fakturadatum, faktura skickas som PDF-fil eller enligt särskild överenskommelse.

Företagsleasing
Leasing ger er en valfrihet att använda det egna kapitalet på ett mer effektivt sätt.
Varför skall man som kund binda upp sitt fria egna kapital, i utrustning, om det finns möjligheter att avkasta kapitalet bättre i den egna verksamheten?
Leasing är en form av långtidshyra där ni fördelar kostnaden över tiden. Vi äger och ni nyttjar objektet.
När avtalsperioden är slut köper ni loss utrustningen till avtalat restvärde.


Retur- & Bytesrätt
Du har retur- och bytesrätt inom 30 dagar. Gäller för varor i obruten, oskadad förpackning. Kreditering görs så snart returen kommit oss tillhanda.  För varor som inte lagerförs, köps som "lagerrensning" eller är beställningsvara gäller ej retur- och bytesrätt. Köparen står för retur- och fraktkostnaden.

Reklamation
Reklamation skall göras till Trita Medical AB inom 2 år efter mottagandet av godset. 
OBS! Innan kvittering av godset sker skall mottagaren själv kontrollera antal kollin mot fraktsedeln.
Om antalet kollin ej stämmer och mottagaren ändå kvitterar godset ersätts inte förkommet gods.

Garanti
Utrustning:
1. 12 månader garanti.
2. Garantin gäller från fakturadatum.
3. Garantin gäller vid konstruktions, material eller tillverkningsfel.
4. För att garantin ska gälla så krävs det att produkten brukas enligt våra och tillverkarens anvisningar.

Garantin omfattar inte:
1. Normalt slitage, förslitnings-och förbrukningsdelar, O-ringar, halogen- och glödlampor, element, filter, kullager eller motsvarande.
2. Fel orsakade av felaktigt handhavande eller bristfällig skötsel.
3. Fel orsakade av vätska/fukt, olja i drivluften eller felaktiga smörj/rengöringsvätskor.

Transportskada
Vid transportskada eller förlust görs reklamation direkt till transportföretaget på fraktsedeln. Nordic Medico Tech AB har inget ansvar för transportskadat eller förkommet gods.

Frakt och emballage
Frakt debiteras köparen. Priserna inkluderar emballage.

Ej mottagen order/bomkörning
Om du ej är anträffbar vid leverans av din beställning debiteras du för de kostnader som uppstår för så kallad bomkörning.

Ersättningskrav
Trita Medical AB är inte skyldig att betala ut någon ersättning till köparen för eventuellt produktionsbortfall, leveransförsening, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Tvister om tolkning eller tillämpning av dessa försäljningsvillkor skall avgöras enligt svensk lag i allmän domstol i Sverige.

Force Majeure
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets förgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Vi reserverar oss för eventuella text- och bildfel.

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen